Az EDIMART ezúton nyilatkozik, hogy a weboldalon keresztül tudomására jutott vagy tudomására hozott személyes vagy bizalmas adatokat, információkat kizárólag az érvényben levő adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárolja és tartja nyilván, továbbá az adatokat, információkat csak a megrendelések teljesítéséhez és a munkaszervezéshez elengedhetetlen mértékig használja fel, azokat harmadik fél tudomására nem hozza, rendelkezésére nem bocsátja. Az érintett kérésére az EDIMART a személyes vagy bizalmas adatokat, információkat törli nyilvántartásából.

Contacts

E-mail: vri@edimart.com
Mobile: +36 20 346 7707
Tel.: +36 1 209 26 88
Skype: edimart.interpreting
Address: Alkotás Center, 1123 Budapest, Alkotás u. 39/C